AMPA Institut Arnau Cadell

CLIENT

AMPA Institut Arnau Cadell

BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Servei de Cantina, alimentació, aula d' estudi i monitoratge de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès.

DADES CONTACTE

Avinguda Villadelprat 91-93, 08197 Sant Cugat del Vallès. 93.674.72.66

ENLLAÇOS

http://menjadorarnaucadell.doblevia.coop