Escola Rius i Taulet

CLIENT

Escola Rius i Taulet

BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Gestió del servei de menjador, acollides matí i tardes

DADES CONTACTE

Plaça de Lesseps 19 (08023) Barcelona. 93 217 61 96

ENLLAÇOS

http://www.escolariusitaulet.com/contacte/