El Cargol de Molins SCCL

CLIENT

El Cargol de Molins SCCL

BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Servei de cuina i alimentació de les escoles bressol, la Traca, el Cargol i el Molí de Molins de Rei

DADES CONTACTE

C/ Ferran Agulló 5, 08750 Molins de Rei. Barcelona. 93.668.84.32

ENLLAÇOS

http://menjasamolins.doblevia.coop