Institut Angeleta Ferrer i Sensat

CLIENT

Institut Angeleta Ferrer i Sensat

BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Espai de suport al alumnes en la realització de les seves tasques escolar i treball dels hàbits i planificació per a un millor aprofitament de les estones d’estudi.

DADES DE CONTACTE

C/ Granollers 43, 08193 Sant Cugat del Vallès. 93.589.38.82

ENLLAÇOS

http://insangeletaferrer.com