Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès

CLIENT

Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès

BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Taller d’estudi assistit a les escoles, Cal Músic, Escola del Bosc, Escola Sant Jordi, Escola Sant Vicenç, Escola Joan Salvat Papasseit, Escola Joan Abelló, Escola Montseny i Escola Col·legis Nous

DADES CONTACTE

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès. 93 571 95 00

ENLLAÇOS

http://www.molletvalles.cat