93 544 26 28

Natureco


Natureco és una empresa dedicada a la distribució de productes ecològics. La procedència dels nostres productes és diversa; aproximadament un terç dels nostres articles són de proximitat, provinents del mercat català, però també disposem de productes espanyols i d’altres orígens com Europa o el Japó. Des de Natureco sempre hem volgut fomentar un nou concepte de consum ecològic, responsable i sostenible i dotar el producte ecològic de l’estatus de normalitat necessari per obtenir el reconeixement de tota la societat. També hem participat, juntament amb altres persones i col·lectius en el desenvolupament de noves formes d’entendre les relacions socials i comercials. Som membres d’IFOAM (Federació Internacionals de moviments d’agricultura ecològica) amb l’objectiu de participar en el creixement i desenvolupament de l’agricultura ecològica, i tot el que l’envolta, dins d’un context global a partir de l’experiència local.

  • Distribuidora de productes ecològics
  • Experiència local
natureco