93 544 26 28

1


menjadors escolars

 • Gestió integral del menjador
  • Oferim una resposta integral a la gestió del menjador escolar des d’un concepte de gestió participativa amb els agents educatius implicats (Direcció de l’escola i AMPA). Oferim un model que s’adapta al projecte educatiu de centre i que respon als valors de qualitat, responsabilitat i sostenibilitat.

   Gestionem els serveis que integren la cuina i el monitoratge, amb la presència física d’un coordinador de l’empresa que és present al centre diàriament en l’horari lectiu per tal d’atendre les necessitats de les famílies i poder establir una coordinació estreta amb l’escola.

 • Gestió del monitoratge
  • L’equip educatiu és qui gestiona els recursos i organitza els recursos educatius dels diferents espais del temps del migdia i vetlla pel procés de desenvolupament i el progrés de cada infant i la seva integració en el grup.

   Per aconseguir-ho és molt important el treball en equip, plantejant criteris i objectius consensuats i una planificació conjunta a nivell d’equip de monitors, equip de cuina, mestres i pares i facilitant la coordinació entre les diferents parts.

 • Gestió de la Cuina
  • El nostre model de menjadors escolars es centra en la importància de l' alimentació

   • Oferim una dieta nutricionalment equilibrada, menjar sa i variat.

   • Tenim molta cura en la selecció de proveïdors, els productes i els processos d’elaboració.

   • Cuinem en el propi centre amb mètodes d’elaboració sans i matèries primeres de temporada, de qualitat i introduint productes ecològics i de proximitat.

   • Proporcionem als infants un menjar sa i de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i nutritius.

   • Disposem de servei vetlladors/es

  • El servei de menjador no és un “ens aïllat” del projecte pedagògic d’un centre educatiu. Treballem perquè hi hagi una coordinació estreta, regular i efectiva entre l’equip professional, els mestres, les famílies i els infants per poder alinear l’acció educativa amb el projecte del centre.

   En quan a l' alimentació garantim:

   • El disseny mensual dels menús per un dietista

   • Menús saludables i nutritius

   • Menús equilibrats i de temporada

   • L’adaptació als nostres usuaris (al·lèrgies, intoleràncies o motius religiosos)

   • Una producció dels aliments eminentment ecològica i de proximitat

menjadors escolars

2


Activitats extraescolars

Doble Via-Escoles entén els espais de l’escola no inclosos dins de l’horari escolar com una oportunitat per educar en el lleure, de manera coordinada amb l’ideari del centre educatiu. La nostra gestió està pensada per a que els infants i els joves siguin els autèntics protagonistes del seu procés formatiu, i s’engloben dins d’un planteig educatiu integral. Creiem que l’educació és la millor eina per millorar el present.

Per això, totes les nostres activitats es basen en la transmissió de valors, en la convivència amb els companys/es i en el treball del compromís i de l’esperit crític. La finalitat principal de les activitats és oferir tota una varietat d’activitats amb una finalitat educativa i lúdica fora de l’horari lectiu alhora que es transmeten una sèrie de valors d’acord amb el nostre ideari.

Entenem que aquest espai no és només un espai per passar l’estona sinó que ha de tenir intencionalitat educativa pròpia. 


 • Veure Resum de Serveis
   • SERVEI D’ACOLLIDA: Tant al matí com a la tarda, els monitors i monitores d’acolliment tenen cura dels infants permetent una millor adaptació a l’horari de l’escola i a les necessitats reals de cada pare o mare.

   • SERVEIS D’ESPORTS: Creiem que l’esport és molt més que competició, per això els nostres serveis potencien la vessant lúdica i l’educació en una cultura de l’exercici físic. Alhora donem la possibilitat de participar en competicions escolars.

   • ACOMPANYAMENTS: Monitoratges de suport per a necessitats puntuals de l’escola, com ara acompanyament a piscines i suport a l’equip de mestres per a sortides de centre com excursions o colònies

   • SERVEIS EXTRAESCOLARS: Activitats fora de l’horari lectiu on, plantejant l’aprenentatge des d’una vessant lúdica, els infants i joves poden introduirse a una matèria o tècnica concreta; Arts plàstiques, Arts escèniques i musicals, Robòtica, Informàtica i Idiomes

  • El nostre model de menjadors escolars es centra en la importància de l' alimentació

   1. Oferim una dieta nutricionalment equilibrada, sana i variada.

   2. Tenim molta cura en la selecció de proveïdors, els productes i els processos d’elaboració.

   3. Cuinem en el propi centre amb mètodes d’elaboració sans i matèries primeres de temporada, de qualitat i introduint productes ecològics i de proximitat.

   4. Proporcionem als infants un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i nutritius.

   5. Disposem de servei vetlladors/es

  • El servei de menjador no és un “ens aïllat” del projecte pedagògic d’un centre educatiu. Treballem perquè hi hagi una coordinació estreta, regular i efectiva entre l’equip professional, els mestres, les famílies i els infants per poder alinear l’acció educativa amb el projecte del centre.

   En quan a l' alimentació garantim:

   1. El disseny mensual dels menús per un dietista

   2. Menús saludables i nutritius

   3. Menús equilibrats i de temporada

   4. L’adaptació als nostres usuaris (al·lèrgies, intoleràncies o motius religiosos)

   5. Una producció dels aliments eminentment ecològica i de proximitat

activitats extraescolars

Tab 3


casals d' estiu i colonies

Des de Doble Via-Escoles entenem els casals de vacances i les colònies com un espai de convivència on els infants desenvolupen unes activitats lúdiques concretes, amb tota la seva vessant educativa. Aquestes activitats estan englobades en un centre d’interès que ens és útil per treballar uns objectius pedagògics específics.


 • Visió d' objectius
  • Els casals a més a més de fer gaudir infants i joves, són reconeguts centres d’educació no formal. Ens ho passem bé, a l’hora que aprenem. No hi ha millor manera de transmetre valors que a través d’un joc, un somriure o un taller.

   Aquest espai ha de potenciar al màxim el desenvolupament i l’enriquiment personal, i fomentar el coneixement i el respecte cap a sí mateix, cap als altres i cap a tot allò que els envolta.

   Donem una resposta pedagògica i divertida a les necessitats de lleure de cada centre durant els períodes de vacances. Cada casal i/o colònies s’adapta a les característiques dels infants del centre amb el que treballem.

   Podem concretar els nostres objectius generals per als grups d’infants i joves en els quatre següents:

   Desenvolupar el progrés personal de l’infant d’una manera integral, és a dir, no discriminant cap de les tres facetes de creixement: intel·lectual, psicomotor i afectivosocial

   • Desenvolupar l’autonomia física i personal dels infants, tot treballant l’esperit crític i la capacitat de prendre les pròpies decisions

   • Participar en les activitats i tasques col·lectives, tot impulsant la vida grupal, la convivència i el respecte a un mateix i als altres

   • Adquirir autonomia personal i responsabilitat a través del treball en equip i el desenvolupament d’hàbits de respecte i cura d’un mateix i dels altres

  • L’equip educatiu és qui gestiona els recursos i organitza els recursos educatius dels diferents espais del temps del migdia i vetlla pel procés de desenvolupament i el progrés de cada infant i la seva integració en el grup.

   Per aconseguir-ho és molt important el treball en equip, plantejant criteris i objectius consensuats i una planificació conjunta a nivell d’equip de monitors, equip de cuina, mestres i pares i facilitant la coordinació entre les diferents parts.

  • El nostre model de menjadors escolars es centra en la importància de l' alimentació

   1. Oferim una dieta nutricionalment equilibrada, sana i variada.

   2. Tenim molta cura en la selecció de proveïdors, els productes i els processos d’elaboració.

   3. Cuinem en el propi centre amb mètodes d’elaboració sans i matèries primeres de temporada, de qualitat i introduint productes ecològics i de proximitat.

   4. Proporcionem als infants un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i nutritius.

   5. Disposem de servei vetlladors/es

  • El servei de menjador no és un “ens aïllat” del projecte pedagògic d’un centre educatiu. Treballem perquè hi hagi una coordinació estreta, regular i efectiva entre l’equip professional, els mestres, les famílies i els infants per poder alinear l’acció educativa amb el projecte del centre.

   En quan a l' alimentació garantim:

   1. El disseny mensual dels menús per un dietista

   2. Menús saludables i nutritius

   3. Menús equilibrats i de temporada

   4. L’adaptació als nostres usuaris (al·lèrgies, intoleràncies o motius religiosos)

   5. Una producció dels aliments eminentment ecològica i de proximitat

casals d' estiu

Tab 4


Gestio Escoles Bressol

Gestionem de forma integral les escoles bressol, atenent totes les necessitats dels més petits i de les seves famílies, a partir d’una metodologia activa i motivadora, innovadora, sensible i respectuosa amb els infants i la resta de la comunitat educativa.


 • Serveis a l' escola
  • El nostre model es basa en concebre una escola oberta, on tothom hi té cabuda, on el diàleg i el consens és la metodologia que orienta les decisions, on els diferents agents educatius participen en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres infants i desenvolupen les seves funcions en un clima de col·laboració, respecte i cooperació, envers un objectiu comú: la formació integral dels nens i nenes de l’escola.

   Els nostres professionals acompanyen de manera respectuosa els processos de vida de cadascun dels més petits, partint dels interessos i necessitats individuals i fomentant l’observació, l’experimentació, la iniciativa, la creativitat i la comunicació en els infants, entre ells i amb els adults.

 • Espais Familiars
  • Gestionem i dinamitzem espais per acompanyar en la criança als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. Espais per tenir cura de les necessitats dels més petits on, a través del joc, es relacionen amb les seves famílies i on es reflexiona sobre aspectes que interessen sobre l’àmbit de la criança.

   • Servei d’escolarització: destinat als infants des dels 4 mesos als 3 anys durant l’horari establert i en conformitat amb la normativa vigent aplicable.

   • Servei de menjador: inclou el dinar i el berenar per als infants usuaris de l’escola bressol que ho sol·licitin. Cuidem al màxim l’alimentació dels menuts i apostem per una línia d’alimentació sana i natural. Proposem la potenciació d’aliments ecològics, de temporada i de proximitat. Oferim suport i assessorament mitjançant la col·laboració de professionals nutricionistes.

   • Servei d’acollida: adreçat a les famílies amb dificultats per atendre els seus fills i filles fora de l’horari marc del centre, i es concreten en una hora abans, al matí, o una hora després, a la tarda.

   • Servei de formació adreçada a les famílies: destinat a oferir un espai de trobada i de debat entre les famílies sobre aspectes que els preocupen al respecte de la criança dels infants, i pensat per involucrar-los en el projecte de l’escola bressol.

  • El nostre model de menjadors escolars es centra en la importància de l' alimentació

   1. Oferim una dieta nutricionalment equilibrada, sana i variada.

   2. Tenim molta cura en la selecció de proveïdors, els productes i els processos d’elaboració.

   3. Cuinem en el propi centre amb mètodes d’elaboració sans i matèries primeres de temporada, de qualitat i introduint productes ecològics i de proximitat.

   4. Proporcionem als infants un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i nutritius.

   5. Disposem de servei vetlladors/es

  • El servei de menjador no és un “ens aïllat” del projecte pedagògic d’un centre educatiu. Treballem perquè hi hagi una coordinació estreta, regular i efectiva entre l’equip professional, els mestres, les famílies i els infants per poder alinear l’acció educativa amb el projecte del centre.

   En quan a l' alimentació garantim:

   1. El disseny mensual dels menús per un dietista

   2. Menús saludables i nutritius

   3. Menús equilibrats i de temporada

   4. L’adaptació als nostres usuaris (al·lèrgies, intoleràncies o motius religiosos)

   5. Una producció dels aliments eminentment ecològica i de proximitat

gestio escoles bressol

Tab 5


Formacio i assessorament sobre dietetica i nutricio

Comptem amb un equip de dietistes i experts en alimentació per a col·lectivitats que ens permet oferir els següents serveis adreçats a escoles, AMPAS i famílies: Assessorament nutricional i dietètic : Oferim cursos, xerrades i tallers d’assessorament per a l’elaboració de dietes , equilibrades i saludables, per a totes les edats i en funció de les característiques dels destinataris.

Restauració col·lectiva: Assessorament a tot tipus de col·lectius (direccions escolars, AMPAS i famílies, etc) en l’elaboració de menús escolars, menús per escoles bressol i en poder-los elaborar aconseguint un bon control de qualitat en l’organització, planificació, producció, transformació, conservació i distribució d’aliments.


 • Serveis que oferim
   • Confecció de menús i seguiment

   • Revisió de menús dels que ja disposa el centre educatiu

   • Elaboració i revisió de menús per a persones amb intoleràncies i al·lèrgies

   • Assessorament per a complementar el menú del migdia amb propostes per sopar i esmorzar

   • Seguretat alimentària

 • Oferim formació i assessorament en temes de seguretat alimentària per a col·lectivitats
  • a) Formació de manipuladors d’aliments; amb el curs, la persona que manipuli els aliments, haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar en el seu lloc de treball un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària, per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles situacions que en el seu dia a dia se li presentin.

   b) Suport en la implantació d’autocontrols i sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC); a partir d’una autoria inicial, es fa una diagnosi personalitzada i a continuació donem suport en la implantació del sistema, finalment el verifiquem a través d’una auditoria final i es va fent un seguiment periòdic del Sistema APPCC.

  • El nostre model de menjadors escolars es centra en la importància de l' alimentació

   1. Oferim una dieta nutricionalment equilibrada, sana i variada.

   2. Tenim molta cura en la selecció de proveïdors, els productes i els processos d’elaboració.

   3. Cuinem en el propi centre amb mètodes d’elaboració sans i matèries primeres de temporada, de qualitat i introduint productes ecològics i de proximitat.

   4. Proporcionem als infants un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i nutritius.

   5. Disposem de servei vetlladors/es

  • El servei de menjador no és un “ens aïllat” del projecte pedagògic d’un centre educatiu. Treballem perquè hi hagi una coordinació estreta, regular i efectiva entre l’equip professional, els mestres, les famílies i els infants per poder alinear l’acció educativa amb el projecte del centre.

   En quan a l' alimentació garantim:

   1. El disseny mensual dels menús per un dietista

   2. Menús saludables i nutritius

   3. Menús equilibrats i de temporada

   4. L’adaptació als nostres usuaris (al·lèrgies, intoleràncies o motius religiosos)

   5. Una producció dels aliments eminentment ecològica i de proximitat

dietetica i nutrició

Tab 6


Tallers d' orientacio a les famílies

Oferim a les escoles Tallers i activitats d’orientació i suport a les famílies.

L’objectiu d’aquestes activitats és:

=> Donar suport a les habilitats parentals per impulsar la comunicació i l’intercanvi d’experiències perquè cada família trobi el seu propi model parental i pugui desenvolupar els seus propis recursos.

Els grups son conduïts per persones dinamitzadores expertes en educació i treball amb famílies, que promouran les capacitats dels pares i mares per educar els seus fills i les seves habilitats per afrontar dificultats en el dia a dia. Els grups de famílies s’agruparan en funció de les etapes evolutives dels seus fills i filles.


orientacio familiar

Tab 7

altres serveis


altres serveis

El projecte Doble Via-Escoles és la línia de serveis a les escoles de la Cooperativa Doble Via SCCL. Aquesta cooperativa , amb 20 anys de trajectòria ofereix serveis integrals de gestió, d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Per a mes informació podeu visitar-nos a : www.doblevia.coop


altres serveis